• 1  project
  • Update  26 ก.ค. 2561
  • 168 view
BREWER PROJECTS
SUCCESS
Hatyai Amber
Hatyai Amber "หาดใหญ่อำพัน"

Hatyai Amber หาดใหญ่อำพัน เบียร์จากเมืองหาดใหญ่จะไปอาละวาดในเมืองกรุง ในเหล่าชาวพระนครได้ลองลิ้มกัน....

ทั้งหมด 1 รายการ