• 1  project
  • Update  26 ก.ค. 2561
  • 152 view
BREWER PROJECTS
SUCCESS
Romantic Torture Chocolate Dessert Stout 7.0 %
Romantic Torture Chocolate Dessert Stout 7.0 %

สเต๊าตัวพิเศษที่พัฒนาจากตัวลิมิเตท อย่าง "I need you tonight" ที่ทำขึ้นเพียงปีละครั้งเท่านั้น สุดยอดสเต๊าสายขนม บอดี้กลางๆ รสชาติข้มข้นของช็อคโกแลตละกลิ่นคั่วอ่อนๆจากการการดรายกาแฟที่มีเอกลักษณ์พิเศษจาก DSN ..

ทั้งหมด 1 รายการ